Qual è la sigla di Bientina?

La sigla di Bientina è PI, poichè la provincia è quella di Pisa.

Categorie:

Tags: