Qual è la sigla di Pisa?

La sigla di Pisa è PI, poichè la provincia è quella di Pisa.

Categorie:

Tags: