Qual è la targa di Pisa?

La targa di Pisa è PI, poichè la provincia è quella di Pisa.

Categorie:

Tags: